مسئول مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه مراغه :  آقای مهندس محمد وند جلیلی
( کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT )

 
تلفن : 04137276064   و  یا داخلی 404   -  واتساپ: 09144212007 
 E-mail:: m.vandjalili@maragheh.ac.ir
 
نشانی و تماس با مدیریت و پشتیبانی مرکز :  استان آذربایجانشرقی - باغشهر مراغه - میدان مادر - شهرک گلشهر - دانشگاه مراغه - ساختمان ریاست - طبقه اول - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مدیریت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه مراغه  ( مهندس محمد وندجلیلی)
 
 

 

لیست سامانه های آموزش مجازی

 

 سامانه lms دانشکده علوم پایه :  lms1.maragheh.ac.ir
سامانه lms دانشکده فنی و مهندسی  :  lms2.maragheh.ac.ir
 سامانه lms دانشکده علوم انسانی :  lms3.maragheh.ac.ir
 سامانه lms دانشکده کشاورزی :  lms4.maragheh.ac.ir
 سامانه lms مدیریت طرح، برنامه و بودجه :  lms5.maragheh.ac.ir
 سامانه lms مدیریت فرهنگی و گروه فرهنگ و معارف اسلامی :  lms6.maragheh.ac.ir
 سامانه lms مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها  :  lms7.maragheh.ac.ir

سامانه ذخیره سازی رایانش ابری دانشگاه مراغه :  nc.maragheh.ac.ir

سامانه وب کنفرانس ادوبی کانکت دانشگاه مراغه :  online.maragheh.ac.ir
وب سایت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه : it.maragheh.ac.ir
سامانه پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه : ict.maragheh.ac.ir