Responsive Image

 1. چگونه وارد سامانه آموزشی خود شویم؟

پاسخ: ورودبه سایت از طریق لینک https://sama.maragheh.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx   می باشد. در قسمت کلمه عبور شماره ملی را درج نمایید و بعد از وارد شدن به پنل شخصی بلافاصله نسبت به تغیر رمز عبور اقدام نمایید.
توجه: در صورت داشتن بدهی یا نقص مدرک در پرونده ممکن است دانشجو نتواند به پنل شخصی خود دسترسی داشته باشد.

 1. چگونه می توانیم معافیت دانشجویی تهیه کنیم؟

 

                  پاسخ: با مراجعه به سامانه سخا با آدرس Sakha.epolice.ir/ نسبت  به ثبت معافیت تحصیلی اقدام نمایید. توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده باید دقیق و صحیح باشد. در غیر اینصورت معافیت شما صادر نخواهد شد.
نکته: معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی تا 5 سال اعتبار دارد و چنانچه دانشجویی در طول 5 سال نتواند فارغ التحصیل شودلازم است از طریق کمیسیون موارد خاص نسبت به افزاریش سنوات اقدام کند و به استناد آن از مراکز پلیس+10 معافیت ارفاقی دریافت نماید.
توجه:  در صورت عدم ثبت در موعد مقرر ممکن است معافیت تحصیلی صادر نشود و امکان تحصیل دانشجو مختل گردد.

 1. برای ثبت تائیدیه تحصیلی چگونه اقدام کنیم؟

 

پاسخ: ثبت تائیدیه تحصیلی با مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس Emt.medu.ir امکانپذیر است. توجه داشته پس از وارد شدن به سایت حتما گزینه تائیدیه تحصیلی را انتخاب نمایید (نه سوابق تحصیلی را)
توجه:  در صورت عدم ثبت صحیح اطلاعات مدرک ما توسط آموزش و پرورش تائید نخواهد شد.

 1. شرایط انتخاب واحد چگونه است؟

 

پاسخ: انتخاب واحد بر اساس زمانبندی مصوب در تقویم آموزشی (که قبلاً به اطلاع دانشجویان رسانده می­شود) بصورت سیستمی و از طریق سامانه سما انجام می­گردد و دررایط عادی هر دانشجو می­تواند حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد اخذ نماید.
نکات مهم:
الف) به دانشجویانی که موفق نشده­اند در زمان مقرر هم ورودیهای خود انتخاب واحد نمایند یک روز (طبق زمان تقویم آموزشی) فرصت داده می­شود تا سقف 14 واحد اخذ نمایند.
ب) رعایت پیشنیاز و همنیاز در انتخاب واحد الزامی است. (دانشجویان ترم آخر از این قاعده مستثنی می­باشند).
ج) اخذ دروس با شرایط تداخل کلاسی یا تداخل امتحانی امکانپذیر نمی­باشد. (در شرایط خاص پس از درخواست دانشجو، مورد در شورای دانکده و شورایآموزشی بررسی خواهد شد).
د) در صورت مشروطی دانشجو در ترم قبل (معدل زیر 12) تعداد وادحهای اخذ شده تا 14 واحد مجاز می­باشد.
ه)دانشجویانی که در نیمسال قبل دارای معدل 17 و بالاتر بوده اند و نیز دانشجویان ترم آخر(دانشجویان دارای حداکثر 24 واحد تا فارغ التحصیلی) می­توانند تا 24 واحد اخذ نمایند.
و) دانشجو در هر نیمسال یک درس از گروه معارف می­تواند اخذ نماید.( دانشجویان ترم آخر از این قاعده مستثنی هستند).

 1. حذف و اضافه چه موقعی و به چه طریقی انجام می­شود؟

 

پاسخ: زمان حذف و اضافه طبق تقویم آموزشی در ابتدای نیمسال و پس از زمان انتخاب واحد است. در این موقع دانشجویان با مراجعه به سامانه سما  با رعایت قوانین انتخاب واحد می توانند حداکثر 2 درس را حذف و 2 درس را اضافه نمایند.

 1. مهمان تکدرس تحت چه شرایطی امکانپذیر است؟

 

پاسخ: در شرایطی که درس یا دروس مورد نظر ( حداکثر 11 واحد) در یک نیمسال در دانشگاه ارائه نشود و انتخاب آن دروس به تشخیص گروه آموزشی برای دانشجو ضروری باشد، با رعایت قوانین انتخاب واحد امکان اخذ آن از سایر دانشگاهها بلامانع است.

 1. حضور و غیاب در هر درس چگونه لحاظ می­گردد؟

 

پاسخ: حضور در کلیه کلاسهای درسی اعم از نظری و عملی الزامی هست و چنانچه دانشجویی در یک درس بیش از س جلسه از 16 جلسه را غیبت نماید، در صورت موجه بودن غیبتها آن درس حذف و درصورت غیر موجه بودن جز تخلفات آموزشی محسوب شده و نمره آن درس صفر خواهد شد.
توجه:  صفر به دلیل غیبت بیش ار حد در کلاس به هیچ وجه از کارنامه دانشجو حذف نخواهد شد.

 1. تعداد سنوات تحصیلی مجاز در کارشناسی چند ترم است و پس از آن چه باید کرد؟

 

پاسخ: تعداد نیمسالهای مجاز در مقطع کارشناسی 8 نیمسال است .چنانچه دانشجو نتواند تا پایان نیمسال هشتم فارغ التحصیل شود، بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه یک نیمسال دیگر بدون اخذ شهریه اجازه ادامه تحصیل را دارد. در صورت عدم فارغ التحصیلی تا پایان نیمسال 9، یک نیمسال دیگر با درخواست دانشجو و با اخذ شهریه به دانشجو اجازه ادامه تحصیل داده می­شود تا فارغ التحصیل شود.

 1. حق استفاده از مرخصی برای هر دانشجو چند نمیسال است؟

 

پاسخ: هر دانشجوی کارشناسی پیوسته در طول تحصیل می­تواند دو نیمسال مرخصی با احتساب در سنوات اخذ نماید. جهت اخذ مرخصی لازم است تا موعد مقرر بر اساس تقویم آموزشی دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه نماید و فرم مرخص دریافت کند و پس اخذ امضاهای مورد نظر مجددا آن را به آموزش عودت دهد. در خصوص درخواستهای خارج از موعد تصمیم گیری بر عهده شورای آموزشی است.
همچنین دانشجویانی که واجد شرایط استفاده از مرخصی زایمان هستند می­توانند تا سقف 5 نیمسال (یک نیمسال قبل از تولد کودک و 4 نیمسال بعد از تولد کودک) از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.
در خصوص سایر مصادیق مرخصی مانند مرخصی پزشکی و ... نیز پس از بررسی مورد در شورای آموزشی تصمیم­گیری می­گردد.

 1. اگر دانشجویی در یک ترم بدون اخذ مرخصی انتخاب واحد ننماید چه اتفاقی می­افتد؟

 

پاسخ: عدم انتخاب واحد در هر ترم به منزله ترک تحصیل می­باشد و تصمیم گیری در خصوص بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از یک ترم وقفه در اختیار شورای آموزشی است. چنانچه تعداد نیمسالهای وقفه بیش از یک ترم باشد کمیسیون موارد خاص در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

 1. حذف ترم چه شرایطی دارد؟

 

پاسخ: در شرایط خاص دانشجو می­تواند قبل از شروع امتحانات هر ترم  با ارائه مدارک و مستندات نسبت له حذف ترم اقدام نماید. تصمصیم­گیری در این خصوص در حیطه شورای آموزشی است.

 1. اگر دانشجو نتواند در امتحان پایانی درسی شرکت کند چه اتفاقی می­افتد؟

 

پاسخ: شرکت در امتحان پایانی درس الزامی است و چنانچه دانشجویی در امتحان پایانی شرکت نکند نمره دانشجو در آن درس صفر می شود. چنانچه غیبت در امتحان به دلایل موجه صورت گیرد، آن درس حذف می­گردد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت پس از ارائه مستندات و مدارک از سوی دانشجو بر عهده شورای آموزشی است. درخصوص حذف پزشکی نیز مدارک بستریی بیمارستانی و مدارک مربوط به بیماریهای خاص مورد بررسی بوده و مداررکی مانند گواهی استراحت صرف قابل قبول نمی­باشد.
توجه:  صفر به دلیل غیبت در امتحان به هیچ وجه از کارنامه دانشجو حذف نخواهد شد.

 1. کدام دانشجویان باید از طریق کمیسیون موارد خاص اقدام نمایند؟

 

پاسخ: دانشجویان کارشناسی که در طول ده نیمسال نتوانسته اند فارغ التحصیل شوند لازم است از طریق کمیسیون موارد خاص نسبت به افزایش سنوات تحصیلی اقدام نمایند.
دانشجویانی که به علت 3 ترم یا بیشتر مشروطی (معدل زیر12) در وضعیت اخراجی قرار گرفته­اند و امکان ادامه تحصیل آنها مشروط به مجوز کمیسیون موارد خاص هست، لازم است درخواست ادامه تحصیل از طریق کمیسیون ثبت نمایند.
دانشجویانی که بیش از یک ترم به دانشگاه مراجعه نکرده اند باید از طریق کمیسیونموارد خاص درخواست بازگت به تحصیل ثبت نمایند.
دانشجویانی که ضرورت مهمانی یا انتقالی آنها در موعد خارج زمان ثبت مهمانی انفاق افتاده است لازم است در کمیسیون موارد خاص درخواست ثبت نمایند.
توجه: برای ثبت درخواست در کمیسیون موارد خاص لازم است دانشجویان ابتدا در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس Portal.saorg.ir  عضو شوند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات در منوی کمیسیون موارد خاص درخواست ثبت نمایند. دقت کنید عدم مشاهده منوی مورد نظر در قسمت خدمات نشانه ثبت ناقص یا نادرست اطلاعات است که باید اصلاح شود.

 1. ثبت درخواست مهمانی و انتقالی  در چه زمانی و چگونه انجام می­گیرد؟

 

پاسخ: از یکم تا 31ام اردیبهشت ماه هر سال قسمت نقل و انتقالات سامانه سجاد فعال می­گردد. دانشجویان متقاضیدر این بازه می­توانند به سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir مراجعه نمایند و در صورت واجد شرایط بودن در قسمت مربوطه درخواست خود را ثبت نمایند. درخواستهای دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان به پنل دانشگاه ارسال می­گردد و دانشگاه باید نظر خود را تا 15 تیر در سامانه درج نماید. مواردی که موافقت دانشگاه را در پی داشته اند به پنل دانشگاههای مقصد منتقل می­گردد و دانشگاه مقصد حداکثر تا 15 مرداد نظر خود را در آن درج می­کند و در صورت موافقت هر دو دانشگاه، لازم است دانشجو لیست دروس پیشنهادی را جهت انتخاب واحد از دانشگاه مبدا به صورت مهمور گرفته و به دانشگاه مقصد ارائه دهد.
توجه: موافقت از طریق سامنه نقل و انتقالات برای دو نیمسال صورت می­گیرد و ر صورت تمایل دانشجو جهت ادامه مهمانی لازم است در اردیبهشت سال بعد از طریق سامانه دروخاست تمدید مهمانی ثبت گردد. در غیر اینصورت دانشجو باید جهت ادامه تحصیل به دانشگاه قبلی بازگردد.
توجه: جهت مهمان دائم شدن یا انتقال کامل دانشجو باید حداقل چهار نیمسال در دانشگاه مقصد مهمان موقت بوده باشد و سپس درخواست مهمان دائم یا انتقال دائم ثبت کند تا در دانشگاه مبدا مورد بررسی قرار گیرد

 1. اخذ درس بصورت معرفی به استاد چه موقعی انجام می­شود؟

 

پاسخ: چنانچه دانشجو کلیه واحدهای لازم برای اخذ مدرک کارشناسی  را گذرانده باشد و فقط 2 درس غیر عملی باقی مانده باشد، می­تواند آن دو درس را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید. استاد درس  یا دروس مورد نظر توسط مدیر گروه مشخص می­شود.
توجه: درسی که بصورت عملی و نظری هست تنها در شرایطی می­تواند به صورت معرفی به استاد اخذ شود که دانشجو قسمت عملی آن را قبلا با موفقیت گذرانیده باشد.

 1. شرایط ادامه تحصیل در مقطع بالاتر بدون کنکور و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان چگونه است

 

پاسخ: دانشجویانی که در طول شش نیمسال حداقل سه چهارم کل واحدهای مورد نیاز رشته خود را با موفقیت گذرانده باشند و فارغ التحصیلی آنها در طول  8 نیمسال میسر باشد چنانچه جز 20 درصد کلاس باشند، می­توانند نسبت به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور و با از طریق استعداد درخشان اقدام نمایند.

 1. چه کسانی باید برای ترمیم معدل اقدام نمایند؟

 

پاسخ: چنانچه دانشجویی در مقطع کارشناسی پیوسته کلیه واحدهای درسی را گذرانده باشد ولی معدل کل آن کمتر از 12 باشد، در چهارچوب سنوات مجاز آموزشی یک نیمسال دیگر فرصت دارد تا با اخذ حداکثر20 واحد از دروسی که نمره آنها بین 10 تا 12 است، معدل خود حداقل تا 12 را افزایش دهد. در غیر اینصورت نمیتواند مدرک دوره مورد نظر را اخذ نماید.

 1. شرایط اخذ مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی چگونه است؟

 

پاسخ: چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل یا محروم از تحصیل حداقل 68 واحد از دروس رشته خود را ( شامل حداکثر 10 واحد عمومی و مابقی از سایر دروس) را با موفقیت گذرانیده باشد و معدل دروس گذرانیده وی 12 یا بالاتر باشد، می­تواند مدرک کاردانی همان رشته را دریافت نماید.

 1. چگونه نسبت به لغو تعهد آموزش رایگان و آزاد سازی مدرک اقدام نماییم؟

 

پاسخ: پس از عضویت در سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir  و وارد کردن کد کاربری و رمز عبور در قسمت مربوطه ، در قسمت اداره کل امور دانشجویان داخل نسبت به لغو تعهد آموزش رایگان اقدام نمایید.پس از ثبت درخواست، درخواست دانشجو توسط کارشناس مربوطه در دانشگاه بررسی و تائید می­گردد و لازم است پس از تائید کارشناس دانشجو نسبت به پرداخت وجه مورد نظر اقدام نماید. سپس درخواست توسط سازمان امور دانشجویان بررسی و تائید می­شود و نامه لغو تعهد صادر می­گردد.پس از صدور نامه  دانشجو می­تواند جهت آزادسازی مدرک از طریق دانشگاه اقدام نماید.