Responsive Image

چشم‌انداز دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه به‌عنوان یک قطب علمی در منطقه‌ی جنوب آذربایجان نسبت به تربیت متخصصان و محققان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های علمی مورد نیاز مراكز تحقیقاتی كشور اقدام نموده و تلاش می‌کند تا در آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه دانش‌محور سرآمد باشد. این دانشگاه به‌نیروی انسانی خود به‌عنوان سرمایه‌ی اصلی نگریسته و با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین به ارائه‌ی خدمات آموزشی و پژوهشی می‌پردازد. دانشگاه مراغه، تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی در كشور با رعایت عدالت‌محوری و اخلاق اسلامی می‌بیند. دانشگاه مراغه، دانشگاهی فعال در امر آموزش، گسترش مرزهای دانش و فن‌آوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی در کشور و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی است.