مدیر آموزش جدید دانشگاه مراغه منصوب شد

  • 10 Jan 2023
  • کد خبر: 91723
  • 4840

طی حکمی از سوی دکتر محمد زاد شکویان؛ رئیس دانشگاه مراغه؛ دکتر شهرام آجری دانشیار گروه آموزشی مکانیک این دانشگاه به سمت مدیر آموزش منصوب شد.

مدیر آموزش جدید دانشگاه مراغه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد زاد شکویان؛ رئیس دانشگاه مراغه؛ دکتر شهرام آجری دانشیار گروه آموزشی مکانیک این دانشگاه به سمت مدیر آموزش منصوب شد.

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه مراغه؛ طی حکمی از سوی دکتر محمد زاد شکویان؛ رئیس دانشگاه مراغه؛ دکتر شهرام آجری دانشیار گروه آموزشی مکانیک این دانشگاه به سمت مدیر آموزش منصوب شد.
در این جلسه از خدمات و زحمات دکتر باقر افتخاری سیس مدیر سابق آموزش این دانشگاه تقدیر شد.


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.