قرارگیری نخبگان دانشگاه مراغه در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2019)

قرارگیری نخبگان دانشگاه مراغه در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2019)

 • 09 Jan 2023
 • کد خبر: 240141
 • 4507
قرارگیری نخبگان دانشگاه مراغه در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2019)

قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2019)

 • هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
 1. دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 2. دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 3. دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 4. دکتر هومان مراد پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه
 5. دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 6. دکتر مرتضی ایرانی فام، عضو هیات علمی گروه شیمی
 7. دکتر محمد رضا اکبر پور، عضو هیات علمی گروه مواد
 8. دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.