آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

  • 23 Oct 2022
  • کد خبر: 39643
  • 628619

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
دانشگاه مراغه در نظـر دارد در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی خود، مدیریت امور خدمات عمومی شامل امور تنظیفات، فضای سبز، امور عمومی آزمایشگاهها و تاسیسات دانشگاه را به مدت یکسال (از 01/07/1401 تا 31/06/1402) به پيمانكاران واجد شرايط و داراي صلاحيت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نمايد.
. از كليه متقاضيان دعوت مي شود  جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.maragheh.ac.ir  مراجعه و پس از دریافت، تکمیل، تایید و مهر و امضای مدارک شرکت در مناقصه، اسناد را تا تاریخ 1401/8/8به امور حقوقی دانشگاه مراغه تحویل و رسید دریافت نمایند.
نشانی دانشگاه مراغه: شهرک گلشهر دانشگاه مراغه اداره امور حقوقی
(تلفن تماس 37276068 داخلی420) و 37274475
دانشگاه در رد و قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی 1401
شرایط عمومی قرارداد خدمات دانشگاه 1401
فرم شرکت در مناقصه 1401
نمونه قرارداد خدمات عمومی 1401

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط