دانشجویان می توانند مستندات خود را با تکمیل فرم مربوطه تا این تاریخ به مدیریت پژوهش دانشگاه ارائه نمایند.

اطلاعیه اعطای وام دانشجویی

  • 23 Oct 2022
  • کد خبر: 39632
  • 530323
اطلاعیه اعطای وام دانشجویی

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط