پروفسور امیر‌علی حمیدیه در جمع دانشجویان دانشگاه مراغه: برای دانشگاه مراغه پیشرفت‌های چشمگیری در راه است

  • 03 Dec 2023
  • کد خبر: 583961
  • 2977
پروفسور امیر‌علی حمیدیه در جمع دانشجویان دانشگاه مراغه:  برای دانشگاه مراغه پیشرفت‌های چشمگیری در راه است

پروفسور امیر‌علی حمیدیه، طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه مراغه با اشاره به رسالت این دانشگاه برای آینده امنیت غذایی، گفت: دانشگاه مراغه پتانسیل بالایی در عرصه سلول‌های بنیادی داشته و باتوجه به گفته ریاست محترم آن، رسالت این دانشگاه در راستای توسعه آینده امنیت غذایی بوده و پیشرفت‌های چشمگیری در راه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره بر اینکه جهش  در صنایع جدید است، گفت: دولت مردان، دانشجویان، دانشگاهیان، خیران، اساتید، سرمایه گذاران و کار‌آفرینان باید به دنبال فناوری جدید باشند. 

ریاست مرکز تحقیقات سلول و ژن‌درمانی  ضمن تأکید بر خودسازی به دانشجویان توصیه کرد: در محل کار و زندگی خود ضریب شرافت را گم نکنید. باید خودمان، خودمان را بسازیم؛ یاعلی گفته و آغاز به کار کنید. 
وی قطار پیشرفت علوم و فناوری در دنیا را در حال حرکت با سرعتی وحشتناک توصیف کرد و ادامه داد: اگر کسی و کشوری از این قطار جا‌ بماند، نمی تواند به این پیشرفت دست بیاید.

درحال تکمیل.....


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.