سمینارمأموریت پژوهشی با عنوان تنوع ژنتیکی توده های نخود ایران

  • 06 Nov 2023
  • کد خبر: 533926
  • 9270

.

سمینارمأموریت پژوهشی با عنوان تنوع ژنتیکی توده های نخود ایران

 

دکتر حمید حاتمی ملکی

چهارشنبه  1402/08/18   
   
ساعت14   
سالن اوحدی


اشتراک گذاری