سخنرانی مجازی  خانم دکتر روجا کیان پور رئیس محترم گروه کشاورزي مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي 

  • 18 Oct 2023
  • کد خبر: 486276
  • 11354

.

سخنرانی مجازی  خانم دکتر روجا کیان پور رئیس محترم گروه کشاورزي مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي 

سخنرانی مجازی 
خانم دکتر روجا کیان پور
رئیس محترم گروه کشاورزي مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي 
با موضوع
امنیت غذایی
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷
ساعت 9 لغایت 10
سالن اوحدی


اشتراک گذاری