دکتر نعیمی در نشست معاونان دانشجویی: ضرورت برگزاری دوره‌های توانمندسازی دانشجویان

  • 26 Aug 2023
  • کد خبر: 343423
  • 306

مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان گفت: معاونان دانشجویی با اولویت دانشجویان ورودی جدید فرصت خوبی دارند تا دوره های توانمند سازی را برای دانشجویان برگزار کنند و در نهایت دانشجویانی سالم و موثر در زندگی دانشجویی و فردی تربیت شود.

دکتر نعیمی در نشست معاونان دانشجویی: ضرورت برگزاری دوره‌های توانمندسازی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان دکتر ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در حاشیه هفتادو دومین نشست معاونان دانشجویی که به میزبانی دانشگاه مراغه در حال برگزاری است؛ گفت: در این نشست آسیب های روانی - اجتماعی جامعه دانشجویی بررسی و توصیف شد و متناسب با این فضا مهارت هایی که دانشجویان باید بیاموزند تا بتوانند به حل مسائل خود بپردازند و زندگی سالمی در ابعاد جسمانی، روانی، معنوی، اجتماعی داشته باشند، ارائه شد.

دکتر نعیمی افزود: باید یکسری از نواقصی که در دانشجو قبل از ورود به دانشگاه ایجاد شده است را شناسایی و مرتفع سازیم و این مهم با توانمند سازی دانشجویان امکان پذیر خواهد بود. مدیر کل دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان باید مجموعه ای از مهارت‌ها را بیاموزند و از آن‌ها در زندگی خود استفاده کنند در این راستا معاونان دانشجویی با اولویت دانشجویان ورودی جدید فرصت خوبی دارند تا دوره های توانمند سازی را برای دانشجویان برگزار کنند و در نهایت دانشجویانی سالم و موثر در زندگی دانشجویی و فردی تربیت شود.

 


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.