حضور دانشگاه مراغه در رتبه بندی یورَپ 2023

  • 07 Feb 2024
  • کد خبر: 684400
  • 11748
حضور دانشگاه مراغه در رتبه بندی یورَپ 2023

دانشگاه مراغه بر پایۀ گزارش سال 2023 میلادي نظام«رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» با رتبه 2015 جهانی رتبه 52 را در میان دانشگاه‌های ایران به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ نام دانشگاه مراغه در ویرایش 2022 این رتبه بندی وجود نداشته و برای اولین بار در سال 2023 با کسب رتبه 2015 جهانی، جایگاه 52 را در میان دانشگاه های ایران به خود اختصاص داده است.
بر پایۀ گزارش سال 2023 میلادي نظام «رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» 71 مؤسسۀ ایرانی در میان 3000 مؤسسۀ برتر جهان حضور دارند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندي را مدیریت و روزآمد می‌کند. در ویرایش 2023 «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبۀ 231 جهانی در جایگاه نخست ملی جاي گرفته است..

گفتنی است "یورَپ" از نظام‌هاي رتبه‌بندي جهانی است که مؤسسه‌هاي "جهان تراز" را شناسایی و جایگاه آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. تعداد مقاله‌ها، تعداد استنادها، تعداد کل انتشارات، بهره‌وري علمی، تأثیر پژوهشی و همکاري جهانی، شش سنجۀ کلیدي نظام«یورپ» براي ارزیابی مؤسسه‌هاي آموزش عالی هستند.

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.