جشنواره ورزشی پاییزه دانشگاه مراغه

  • 16 Oct 2023
  • کد خبر: 482466
  • 10772
جشنواره ورزشی پاییزه دانشگاه مراغه

۱ آبان ماه
ساعت ۹:۳۰
محل تجمع: ساختمان مرکزی دانشگاه مراغه


اشتراک گذاری