تعامل دیپلماسی و ایران شناسی در فضای نوین منطقه ای و جهانی

  • 22 Oct 2023
  • کد خبر: 490479
  • 12310
تعامل دیپلماسی و ایران شناسی در فضای نوین منطقه ای و جهانی

تعامل دیپلماسی و ایران شناسی در فضای نوین منطقه ای و جهانی
دوشنبه ۱آبان ماه ساعت ۱۰الی ۱۲
نشانی برخط:
http://www.skyroom.online/ch/iranology/neshast


اشتراک گذاری