اولین نشست شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در نیمسال دوم سال 1402 برگزار شد

  • 24 Feb 2024
  • کد خبر: 714797
  • 18873

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛این نشست با حضور رئیس دانشگاه  دکتر زادشکویان، معاون اداری و مالی  دکتر تقی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی  دکتر رضائی، معاون آموزشی و پژوهشی  دکتر اسرافیلی و مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی  دکتر حاضروظیفه و جمعی از اعضای دانشجویی به نمایندگی از بخش‌های مختلف دانشجویی برگزار شد.

اولین نشست شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در نیمسال دوم  سال 1402 برگزار شد

دکتر زادشکویان به مشارکت فعال دانشجویان در امور دانشگاه در راستای تقویت زمینه‌های همفکری و همکاری دانشجویان با هدف اعتلای دانشگاه در کلیه سطوح و تعامل و همدلی هرچه بیشتر میان ارکان دانشگاه به ویژه دانشجویان با دست ‌اندرکاران دانشگاه تاکید نمود و خواستار افزایش تعداد جلسات شورای تعامل شدند. در ادامه نشست دکتر تقی زاده در مورد اهمیت فناوری در دانشگاه و برنامه های در دست اجرا توضیحاتی دادند و خواستار  مشارکت دانشجویان در این برنامه ها شدند. سپس هر کدام از نمایندگان دانشجویی به بیان مسائل دانشجويان در امور دانشگاه پرداختند و مسئولین حاضر طی سخنانی با پاسخ به دانشجویان، پیگیری و حل مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان را در اولویت قرار دادند. در پایان جلسه، آقای شکری از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه مراغه، به عنوان دبیر جدید شورای تعامل  انتخاب شدند. 


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.