اولین جشنواره رویش ایده فناورانه سیب مراغه

  • 27 Sep 2023
  • کد خبر: 408684
  • 11766

آخرین زمان ارسال ایده ها:30 آبان ماه1402 زمان برگزاری 23آذر ماه 1402 محل برگزاری دانشگاه مراغه

اولین جشنواره رویش ایده فناورانه سیب مراغه

اشتراک گذاری