اطلاعیه مهم

  • 07 Nov 2023
  • کد خبر: 536011
  • 6157

.

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام تحصیلی می رساند زمان درخواست وام تحصیلی حتما کارنامه تحصیلی خود را در قسمت پیوست مدارک الصاق نمایند


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.