ارتقا رتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه

  • 25 Sep 2023
  • کد خبر: 401689
  • 7395

رتبه علمی سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

ارتقا رتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ رتبه علمی سه تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

بر اساس این گزارش رتبه علمی دکتر احمد اسمعیلی از دانشکده علوم انسانی، دکتر امین عباسی از دانشکده کشاورزی و دکتر پریسا فتحی رضائی از دانشکده علوم پایه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

روابط عمومی دانشگاه مراغه ارتقا رتبه علمی این اساتید گرامی را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزونشان را از درگاه حقتعالی مسئلت دارد.


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.