آقا مبارک است رَدای امامتت ای غایب از نظر به فدای امامتت.. آغاز امامت و ولایت قطب عالم امکان، فخرزمان، امان مردمان، اعلی حضرت دوران، صاحب العصر والزمان مبارک باد.

  • 25 Sep 2023
  • کد خبر: 401389
  • 7871
آقا مبارک است رَدای امامتت ای غایب از نظر به فدای امامتت..  آغاز امامت و ولایت قطب عالم امکان، فخرزمان، امان مردمان، اعلی حضرت دوران، صاحب العصر والزمان مبارک باد.

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.