ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

  • 04 Jan 2023
  • کد خبر: 91830
  • 5531

معاون آموزشی و دبیر هیات ممیزه دانشگاه مراغه از ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.

ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

معاون آموزشی و دبیر هیات ممیزه دانشگاه مراغه:

ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

معاون آموزشی و دبیر هیات ممیزه دانشگاه مراغه از ارتقای مرتبه علمی 10 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.