فــرا رســـیدن اعیــاد شـــعبانیــه و میــلاد بــاســـعـــادت امـام حسـین(ع) و روز پاســدار، حضرت عبــّاس(ع) و روز جانباز و حضرت سجّاد(ع) بر هــمگان مبارک.

  • 12 Feb 2024
  • کد خبر: 699610
  • 36104
فــرا رســـیدن اعیــاد شـــعبانیــه و میــلاد بــاســـعـــادت امـام حسـین(ع) و روز پاســدار، حضرت عبــّاس(ع) و روز جانباز و حضرت سجّاد(ع) بر هــمگان مبارک.

بدانید که دنیا شیرینی و تلخی اش رؤیایی بیش نیست،و آگاهی و بیداری واقعی در آخرت است.
امام حسین (ع)

اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.