فراخوان جامع حمایت از طرح های پژوهشي و فناوری1402

  • 11 Oct 2023
  • کد خبر: 470561
  • 13881

.

فراخوان جامع حمایت از  طرح های پژوهشي و فناوری1402

🔰ستاد توسعه فناوریهای پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی در راستای ماموریت خویش مطابق با سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نیز به منظور بهره مندی از ظرفیتهای  موجود کشور در نظر دارد از طرح های فناورانه در پنج گروه به شرح ذیل حمایت به عمل آورد

🔻حمایت از رساله های دکتری تخصصی (PhD) در زیر گروه الف 
🔻حمایت از رساله های دکتری تخصصی (PhD)در زیر گروه ب  
🔻حمایت از توسعه فناوریهای مرتبط در سطح مطالعات پیش بالینی  
🔻حمایت از توسعه فناوری در سطح مطالعات کارآزمایی بالینی  
🔻حمایت از توسعه فناوری در سطح تولید تجهیزات و ملزومات فنی راهبردی مرتبط به حوزه

لازم به ذکر است علا قمندان می توانند مستندات خود را از تاریخ 1402/07/15لغایت 1402/09/15 در سامانه  خدمت به نشانی khedmat.isti.ir ثبت و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتstemcell.isti.ir مراجعه نمایند.


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.