دکتر محمد زادشکویان رئیس دانشگاه مراغه: اولین دوره تجلیل از مفاخر علمی و پژوهشی مراغه با تجلیل از مقام علمی پروفسور امیر‌علی حمیدیه برگزار می‌شود

  • 29 Nov 2023
  • کد خبر: 579085
  • 10394

اولین دوره تجلیل از مفاخر علمی و پژوهشی مراغه با تجلیل از مقام علمی پروفسور امیر‌علی حمیدیه برگزار می‌شود

دکتر محمد زادشکویان رئیس دانشگاه مراغه: اولین دوره تجلیل از مفاخر علمی و پژوهشی مراغه با تجلیل از مقام علمی پروفسور امیر‌علی حمیدیه برگزار می‌شود

اولین دوره تجلیل از مفاخر علمی و پژوهشی مراغه با تجلیل از مقام علمی پروفسور امیر‌علی حمیدیه برگزار می‌شود


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.