.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

  • 14 Aug 2023
  • کد خبر: 301369
  • 8635

دانشگاه مراغه در نظـر دارد در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی خود، طرح مکمل غذای دانشجویان دانشگاه  را در سال تحصیلی 1403/1402 (از 15/6/1402 تا 15/4/1403) به پيمانكاران واجد شرايط (اعم از شرکت یا اشخاص حقیقی دارای سابقه فعالیت در پخت و پز و رستوران داری) و داراي صلاحيت فعالیت در بخش پخت و پز حسب مورد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا پروانه فعالیت از اتحادیه های صنف پخت و ارائه غذا واگذار نمايد.

آگهی مناقصه عمومی  (نوبت اول)

تاریخ درج آگهی: 16/5/1402

آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه مراغه در نظـر دارد در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی خود، طرح مکمل غذای دانشجویان دانشگاه  را در سال تحصیلی 1403/1402 (از 15/6/1402 تا 15/4/1403) به پيمانكاران واجد شرايط (اعم از شرکت یا اشخاص حقیقی دارای سابقه فعالیت در پخت و پز و رستوران داری) و داراي صلاحيت فعالیت در بخش پخت و پز حسب مورد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا پروانه فعالیت از اتحادیه های صنف پخت و ارائه غذا واگذار نمايد. از كليه متقاضيان دعوت مي شود جهت دريافت مدارک  مناقصه و اطلاع از شرايط آن به پایگاه اینترنتی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir و همچنین دانشگاه مراغه مراجعه نموده و پس از دریافت مدارک، نمونه قرارداد و شرایط عمومی دانشگاه و مطالعه دقیق اسناد شرکت در مناقصه؛

1ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد (واریز به شماره حساب 4001078506378071 شبا IR870100004001078506378071   نزد بانک مرکزی بنام دانشگاه مراغه) شرکت در مناقصه به مبلغ  پانصد میلیون ریال را در پاکت آ

2- اسناد مربوط به شرکت خود شامل:

2-1- برای شرکت ها: اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس در روزنامه، آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره، گواهی صلاحیت دارای اعتبار از اداره کار، گزارش اعتبار سنجی مدیر عامل (امضا کننده اسناد تعهد آور و قرارداد (صورتحساب 6 ماهه حساب شرکت)(  و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده  را در پاکت ب

2-2- برای اشخاص حقیقی: پروانه فعالیت از اتحادیه صنف مربوطه و یا مدارک مثبته سابقه فعالیت در پخت و پز و ارائه غذا و صورتحساب 6 ماهه حساب شرکت در پاکت ب

3- و قیمت پیشنهادی (تکمیل جداول پیوست آگهی (جداول آنالیز غذاها و جدول پیشنهاد قیمت)) که در سامانه بارگزاری شده است را در پاکت ج در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

همچنین شرکت کنندگان باید پاکت آ (ضمانت نامه) را یک روز قبل از تاریخ بازگشایی پیشنهادات به صورت فیزیکی به دفتر حقوقی دانشگاه برسانند.

4- مهلت شرکت در مناقصه در سامانه ستاد مشخص شده است.(مهلت دریافت مدارک از سامانه ستاد 25/05/1402 تا ساعت 15:00 و مهلت بارگزاری مدارک در سامانه 05/06/1402 تا ساعت 17:00)

نشانی دانشگاه مراغه: شهرک گلشهر دانشگاه مراغه اداره امور حقوقی

(تلفن تماس 37276068 داخلی420) و 37274475 و همراه 09143216547

دانشگاه در رد و قبول پیشنهادات مختار خواهد بود و ضمانتنامه برنده در صورت عدم عقد قرارداد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

همچنین متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص قرارداد با شماره 04137274475 دفتر حقوقی دانشگاه و در خصوص محتوای قرارداد و نحوه اجرا و امور طرح مکمل با شماره 09147765198 آقای مهندس دهقان مسئول اداره تغذیه دانشگاه تماس حاصل نمایند.

پرداخت هزینه آگهی در سامانه ستاد بر عهده برنده خواهد بود.

                                                                                          مدیریت حقوقی و امور

                                                                          قراردادهای دانشگاه مراغه 


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.