دفترچه تلفن پرسنل دانشگاه مراغه

 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره مستقیم  شماره داخلی سمت محل استقرار
1 دکتر محمد زادشکویان 041-2273070 438 رئیس دانشگاه ساختمان ریاست
2 امین نفیسی 041-2273070 438 کارشناس دفتر ریاست ساختمان ریاست
3 احمد خیره کش 041-2273070 438 کارشناس دفتر ریاست ساختمان ریاست
4 امین حاضروظیفه 041-37273070 331 مدیر حوزه ریاست ساختمان ریاست
5 امیر دانشومند 041-37276068 283 کارشناس روابط عمومی ساختمان ریاست
6 ضیاء بشیری 041-37276068 363 کارشناس روابط عمومی ساختمان ریاست
7 سید صادق منافی 041-37276068 420 مدیر امور حقوقی ساختمان ریاست
8 رضا بیدقی 041-37276068 420 کارشناس حقوقی ساختمان ریاست
9 ساناز امامی 041-37276068 343 کارشناس حقوقی ساختمان ریاست
10 فرخ کریمی 041-37276061 419 رئیس دبیرخانه جذب ساختمان ریاست
11 کریم جلیلی  041-37276061 419 کارشناس دبیرخانه جذب ساختمان ریاست
12 حاج آقا احمد زمانی 041-37276001 346 رئیس نهاد رهبری دانشکده کشاورزی
13 حبیب فرهادی 041-37276001 346 مدیر اجرایی نهاد رهبری دانشکده کشاورزی
14 خانم ندیری 041-37276001 348 مسئول نهاد بانوان دانشکده کشاورزی
15 سجاد فتحی زاده 041-37276001 344 مشاور امور جوانان دانشکده کشاورزی
16 هادی امیری 041-37276068 356 رئیس امور شاهد دانشکده کشاورزی
17 روح الله امام زاده 041-37273071 417 مدیر طرح و برنامه ساختمان ریاست
18 بهرام نعیمی  041-37273071 414 رئیس اداره برنامه و بودجه ساختمان امور فنی
19 زینب جمالی 041-37273071 418 کارشناس برنامه و بودجه ساختمان ریاست
20 مریم لطفی 041-37273071 418 کارشناس برنامه و بودجه ساختمان ریاست
21 سجاد سلیم زاده 041-37273071 418 کارشناس آمار ساختمان ریاست
22 سعید امن زاده 041-37278888 413 کارشناس دفتر فنی ساختمان امور فنی
23 هادی مولایی 041-37278888 410 کارشناس دفتر فنی ساختمان امور فنی
24 جعفر عزتی 041-37278888 282 متصدی تاسیسات موتورخانه
25 حمزه علی کعبی 041-37278888 282 متصدی تاسیسات موتورخانه
26 محمد حسین وجودی 041-37278888 355 کارپرداز دفتر فنی ساختمان امور فنی
27 ابراهیم بهجت جمال 041-37278888 415 کارشناس تاسیسات ساختمان امور فنی
28 محمد موسی زاده 041-37279098 310 مدیر حراست ساختمان ریاست
29 فرید دیزجی 041-37278003 304 کارشناس حراست دانشکده کشاورزی
30 اسماعیل نوزاد 041-37278003 320 کارشناس حراست دانشکده کشاورزی
31 فاطمه اکبریان 041-37278003 301 کارشناس حراست بانوان دانشکده کشاورزی
32 نگهبانی 041-37276068 250 دفتر نگهبانی گیت ورودی شماره2 
33 دکتر اکبر تقی زاده 041-37278000 441 معاون اداری و مالی ساختمان ریاست
34 سیامک غلامحسین پور 041-37278000 441 مسئول دفتر  ساختمان ریاست
35 جعفر شیخ الاسلامی 041-37273072 422 مدیر امور اداری ساختمان ریاست
36 شهلا اسلامی 041-37273072 422 معاون مدیر امور اداری ساختمان ریاست
37 توحید روحی 041-37273072 127 مسئول انبار دانشکده کشاورزی
38 سمیه شهریاری 041-37273072 290 مسئول خدمات دانشکده کشاورزی
39 فریده حجتی 041-37276030 421 مسئول کارگزینی ساختمان ریاست
40 طاهره عبدالهی 041-37276030 424 کارشناس کارگزینی ساختمان ریاست
41 لیدا طلوعی 041-37276060 428 کارشناس دبیرخانه ساختمان ریاست
42 ندا موفق بهروزی 041-37276060 429 کارشناس دبیرخانه ساختمان ریاست
43 شیوا حقوقی 041-37276060 429 نامه رسان ساختمان ریاست
44 فرامرز تقوی  041-37276068 334 رئیس اداره رفاه دانشکده کشاورزی
45 رسول رحیم فام 041-37276000 416 کارپرداز  ساختمان ریاست
46 امید نوروزی 041-37276000 416 کارپرداز ساختمان ریاست
47 صابر افخمی 041-37276070 282 مسئول امور نقلیه اتاق نقلیه
48 محمود والاتبار 041-37276070 282 راننده اتاق نقلیه
49 رضا فرجی 041-37276070 282 راننده اتاق نقلیه
50 تقی قاسمی 041-37276070 282 راننده اتاق نقلیه
51 مهدی نرج آبادی 041-37276070 282 راننده اتاق نقلیه
52 ناصر قاسمی 041-37276070 282 مسئول خدمات مرکز نجوم مرکز نجوم
53 علی رضا خدادادی 041-37276063 444 مدیر امور مالی ساختمان ریاست
54 جهانبخش جلال زاده 041-37276063 253 رئیس اعتبارات ساختمان ریاست
55 شیدا داوری 041-37276063 445 کارشناس اعتبارات ساختمان ریاست
56 حسین ارتش رضایی 041-37276063 443 رئیس اداره رسیدگی ساختمان ریاست
57 مسعود پاشایی 041-37276063 246 امین اموال ساختمان ریاست
58 ناهید رضائیان 041-37276063 445 کارشناس مالی ساختمان ریاست
59 مریم محمودیه 041-37276063 445 کارشناس مالی ساختمان ریاست
60 فرزاد جابری  041-37276063 443 کارشناس مالی ساختمان ریاست
61 مهدی اسرافیلی 041-37274893 435 معاون آموزشی و پژوهشی ساختمان ریاست
62 غلامحسین علیزاده 041-37274893 435 مسئول دفتر معاون آموزشی ساختمان ریاست
63 شهرام آجری 041-37274893 311 مدیر آموزش دانشکده کشاورزی
64 محمد احمدپور 041-37274893 313 مسئول آموزش کل دانشکده کشاورزی
65 محرم مولایی 041-37274893 315 کارشناس آموزش کل دانشکده کشاورزی
66 فرزین اسدی وند 041-37274893 315 کارشناس آموزش  دانشکده کشاورزی
67 یونس نوروزی 041-37274893 300 آبدارخانه دانشکده کشاورزی
68 مازیار فهیمی فرزام 041-37278889 318 مدیر پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی
69 فاطمه طاهری 041-37278889 321 رئیس امور پژوهشی دانشکده کشاورزی
70 شهرام عبدی آذر 041-37278889 340 کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی
71 ندا یزدان خواه 041-37278889 324 کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی
72 پروین نقی زاده 041-37278889 101 کارشناس مجله ریاضی دانشکده علوم پایه
73 بیژن ابدی 041-37276068 319 رئیس ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی
74 حمیده قربانی 041-37276068 323 کارشناس همکاری بین الملل دانشکده کشاورزی
75 مهرداد عالم 041-37276068 394 کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی
76 حسین سلیمانی 041-37276068 352 رئیس کتابخانه مرکزی ساختمان ریاست
77 حوریه بحری 041-37276068 351 کارشناس کتابخانه ساختمان ریاست
78 نگین اصل ریحانی 041-37276068 351 کارشناس کتابخانه ساختمان ریاست
79 فریبا ارجمندی 041-37276068 351 کارشناس کتابخانه ساختمان ریاست
80 مسعود اصغری 041-37276069 277 رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات  ساختمان ریاست
81 محمد وند جلیلی 041-37276064 404 مدیر وب سایت و آموزش مجازی ،مسئول مرکز محاسبات پیشرفته ساختمان ریاست
82 حامد باغبانی 041-37276069 446 کارشناس فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری ساختمان ریاست
83 مسعود قهوه چیان 041-37276069 515 مسئول مرکز کامپیوتر علوم پایه  دانشکده علوم پایه
84 فخرالدین هاتفی 041-37276069 400 کارشناس مرکز کامپیوتر کشاورزی دانشکده کشاورزی
85 عباس رضایی 041-37276065 436 معاون فرهنگی و اجتماعی ساختمان ریاست
86 امیر تاروردیزاده 041-37276065 440 مسئول دفتر فرهنگی ساختمان ریاست
87 پرویز بشارت 041-37276065 141 کارشناس فرهنگی خانه فرهنگ
88 فرهاد منصوری 041-37276065 131 کارشناس فرهنگی خانه فرهنگ
89 رحیم آذرشین فام 041-37276065 133 کارشناس فرهنگی خانه فرهنگ
90 مهدیه سیف احمدی 041-37276065 130 کارشناس فرهنگی خانه فرهنگ
91 پریسا فتوحی 041-37276065 132 کارشناس فرهنگی خانه فرهنگ
92 رسول دانش فراز 041-37276065 434 معاون دانشجویی ساختمان ریاست
93 وحید تنومند 041-37276065 434 مسئول دفتر دانشجویی ساختمان ریاست
94 مهدی جهانگیری 041-37274891 360 مدیر دانشجویی ساختمان ریاست
95 اکرم حشمتی فر 041-37274891 357 کارشناس دانشجویی دانشکده کشاورزی
96 مینا قطعاتی 041-37274891 359 امور خوابگاه ها دانشکده کشاورزی
97 علیرضا نرج آبادی 041-37274891 359 امور خوابگاه ها دانشکده کشاورزی
98 رسول رحیم فام 041-37274891 416 کارپرداز دانشجویی ساختمان ریاست
99 عیسی حکمتی 041-37276068 152 مدیر مرکز مشاوره دانشکده علوم انسانی
100 سهیلا طالع 041-37276068 358 مرکز مشاوره دانشکده علوم انسانی
101 مرتضی فتاح پور 041-37276068 163 مسئول تربیت بدنی سالن ورزشی
102 حبیب کشاورز 041-37276068 150 کارشناس تربیت بدنی سالن ورزشی
103 یعقوب دهقان 041-37276068 198 مسئول تغذیه سلف مرکزی
104 خوابگاه فدک 041-37276068 412 خوابگاه فدک فدک
105 خوابگاه ولیعصر 041-37276068 402 خوابگاه ولیعصر ولیعصر
106 مجتبی نور آئین 041-37276068 312 رئیس دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
107 عبدالله جوانمرد 041-37276068 312 معاون دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
108 سهیل افتخارزاده 041-37276068 317 مسئول دفتر کشاورزی دانشکده کشاورزی
109 زلیخا فتحی 041-37276068 308 کارشناس آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی
110 فرزانه احمدی 041-37276068 319 کارشناس آموزش کل دانشکده کشاورزی
111 سید یحیی احدی 041-37276068 222 آبدارخانه کشاورزی دانشکده کشاورزی
112 امین احدنژاد 041-37276068 256 آزمایشگاه زراعت گلخانه های تحقیقاتی
113 علی عزتی 041-37276068 199 مزرعه تحقیقاتی مزرعه تحقیقاتی
114 وحید نصرالهی 041-37276068 341 آبدارخانه کشاورزی دانشکده کشاورزی
115 مهدی اسرافیلی 041-37278900 509 رئیس دانشکده علوم پایه دانشکده علوم پایه
116 سهراب بزم 041-37278900 507 معاون دانشکده علوم پایه دانشکده علوم پایه
117 حبیبه اشرفی 041-37276008 102 آموزش علوم پایه دانشکده علوم پایه
118 میترا پورمحمدی 041-37276008 103 آموزش علوم پایه دانشکده علوم پایه
119 سید محمد موسوی 041-37276008 - آبدارخانه علوم پایه دانشکده علوم پایه
120 اصغر حقی 041-37276008 113 آزمایشگاه شیمی  دانشکده علوم پایه
121 مهدی خلیل پور 041-37276008 273 آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده علوم پایه
122 باقر کاظمی 041-37276008 260 آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم پایه
123 احمد اسمعیلی 041-37276068 115 رئیس دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم انسانی
124 احسان احمدی 041-37276068 292 مسئول دفتر علوم انسانی دانشکده علوم انسانی
125 عاطفه قضایی 041-37276068 166 آموزش علوم انسانی دانشکده علوم انسانی
126 حکیمه خباز 041-37276068 175 آموزش علوم انسانی دانشکده علوم انسانی
127 جانعلی امامی 041-37276068 - آبدارخانه علوم انسانی دانشکده علوم انسانی
128 الهام بیگلری 041-37276068 165 آموزش فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی
129 پریسا فیضی 041-37276068 224 آزمایشگاه گیاه شناسی دانشکده کشاورزی
130 ربابه عباسی 041-37276068 264 آزمایشگاه فیزیک دانشکده کشاورزی
131 عوض سیفی 041-37276068 273 آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده علوم پایه
132 شیوا محمدی 041-37276068 272 آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی
133 یلدا حسینقلی زاده 041-37276068 258 آزمایشگاه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی
134 آرزو محمدی 041-37276068 220 آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی
135 مریم نایبی  041-37276068 255 آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی
136 ویدا قاسمی 041-37276068 228 آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی
137 سحر رادان 041-37276068 276 آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی
138 شهاب محمودی 041-37276068 261 آزمایشگاه خاک شناسی دانشکده کشاورزی
139 سینا صادق فام 041-37224484 - رئیس مرکز رشد مرکز رشد
140 ناصر صادق نژاد 041-37414193 - مرکز تحقیقات نجوم مرکز نجوم
141 بسیج دانشجویی  041-37276068 142 بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی
142 انجمن علمی باغبانی 041-37276068 230 انجمن علمی باغبانی دانشکده کشاورزی
143 موتور خانه مرکزی 041-37276068 328 موتورخانه مرکزی موتورخانه
144 مجید نادری 041-37276068 431 آبدارخانه حوزه ریاست ساختمان ریاست
145 الهام بيگلري 041-37278900 165 كارشناس مسئول آموزش دانشكده فني و مهندسي دانشكده فني و مهندسي
146 زهرا نصيري 041-37279094 177 كارشناس آموزش فني دانشكده فني و مهندسي
147 دکتر پریسا فتحی‌رضایی   509 رئیس دانشکده دانشکده علوم پایه
148 دکتر سهراب بزم   507 معاون دانشکده دانشکده علوم پایه
149 رضا شکری جهندیزی   509 مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم پایه
150 حبیبه اشرفی   102 مسئول آموزش دانشکده علوم پایه
151 میترا پور محمدی   103 مسئول آموزش دانشکده علوم پایه
152 حمیده قربانی   103 مسئول آموزش دانشکده علوم پایه
153 مسعود قهوه چیان   515 کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه
154 غلامحسین محمدیان   101 بایگانی دانشکده علوم پایه
155 دکتر رضا معصومی   501 مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه
156 دکتر لیلا شهباز   503 مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم پایه
157 دکتر رحمان کریمی نامی   517 مدیر گروه شیمی دانشکده علوم پایه
158 دکتر محسن آقاجانی   518 هیات علمی ریاضی دانشکده علوم پایه
159 دکتر سهراب بزم   510 هیات علمی ریاضی دانشکده علوم پایه
160 دکتر فیروز پاشایی   502 هیات علمی ریاضی  
161 دکتر بابک پروین   520 هیات علمی ریاضی  
162 دکتر ابولفضل تاری زاده   520 هیات علمی ریاضی  
163 دکتر مهدی جهانگیری   524 هیات علمی ریاضی  
164 دکتر بیاض دارابی   514 هیات علمی ریاضی  
165 دکتر رحیم رحمتی اصغر   525 هیات علمی ریاضی  
166 دکتر اصغر رحیمی    511 هیات علمی ریاضی  
167 دکتر محمد رضا سیار   514 هیات علمی ریاضی  
168 دکتر علی شکری   502 هیات علمی ریاضی  
169 دکتر لیلا شهباز   503 هیات علمی ریاضی  
170 دکتر محمد شهریاری   511 هیات علمی ریاضی  
171 دکتر محمد رضا عظیمی   510 هیات علمی ریاضی  
172 دکتر محمد مهدی زاده   505 هیات علمی ریاضی  
173 دکتر مسعود مهرابیان   516 هیات علمی ریاضی  
174 دکتر رضا اباذری   501 هیات علمی شیمی  
175 دکتر مهدی ابولقاسمی   519 هیات علمی شیمی  
176 دکتر مهدی اسرافیلی   500 هیات علمی شیمی  
177 دکتر باقر افتخاری سیس   512 هیات علمی شیمی  
178 دکتر مرتضی ایرانیفام   505 هیات علمی شیمی  
179 دکتر آرمن آوانس   513 هیات علمی شیمی  
180 دکتر محسن پادروند   521 هیات علمی شیمی  
181 دکتر مرضیه پیریایی   519 هیات علمی شیمی  
182 دکتر سیامک زواره   513 هیات علمی شیمی  
183 دکتر کریم کاکایی   500 هیات علمی شیمی  
184 دکتر رحمان کریمی   521 هیات علمی شیمی  
185 دکتر قدرت محمودی   512 هیات علمی شیمی  
186 دکتر مریم موسوی فر   503 هیات علمی شیمی  
187 دکتر غلامرضا مهدوی نیا   516 هیات علمی شیمی  
188 دکتر احمد آقایی   524 هیات علمی زیست شناسی  
189 دکتر امیرعباس برزگری   506 هیات علمی زیست شناسی  
190 دکتر زهره جهان افروز   523 هیات علمی زیست شناسی  
191 دکتر صالح شهابی وند   504 هیات علمی زیست شناسی  
192 دکتر امیر صلاحی   506 هیات علمی زیست شناسی  
193 دکتر زهرا فتحی   523 هیات علمی زیست شناسی  
194 دکتر پریسا فتحی رضایی   522 هیات علمی زیست شناسی  
195 دکتر فرخ کریمی   504 هیات علمی زیست شناسی  
196 دکتر راحله مجدانی   522 هیات علمی زیست شناسی  
197 دکتر رضا محمدزاده   525 هیات علمی زیست شناسی  
198 دکتر رضا معصومی   501 هیات علمی زیست شناسی  
199