آخرین به روز رسانی : 17/04/91 -  08:20
        8 مرداد 1393                                  به وب سایت بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن خوش آمدید

                                             
                                                                     محورهای تخصصی سمینار


   -  آنالیز تابعی

   -  آنالیز مختلط 
 
   -  آنالیز فازی

   -  آنالیز هارمونیک

   -  جبرهای باناخ

   -  نظریه عملگرها

   -  کاربردهای آنالیز
                                                                 دانشگاه مراغه : مراغه - اتوبان امیر کبیر - میدان مادر - خیابان دانشگاه                                                                   مدیریت      |       ارتباط با مدیریت سایت   |   دانشگاه مراغه