حوزه ریاست دانشگاه مراغه

رئیس دفتر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
دکتر میر مهدی ابوالقاسمی

 
شماره تلفن: 37273070-041
نمابر: 37273072-041
داخلی: 433
  
کارشناس حوزه ریاست 
مسعود قهوه چیان
 
شماره تلفن: 37273070-041
نمابر: 37273072-041
داخلی: 438
 

اخبار

1396/02/06

روز ملی آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

1396/01/29

حادثه سیل آذربایجان ( عجبشیر - آذرشهر)

1396/01/26

استقبال بهاری حراست دانشگاه مراغه از دانشجویان در سال جدید

1396/01/19