تبریک روحانی انتخابات 96
بیانات امام خامنه ای
تبریک انتخابات ریاست جمهوری - هیت رئیسه دانشگاه مراغه

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع ک ...

1396/03/01

نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

1396/03/01

ایجاد شهرکی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

1396/02/27

  پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

  پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

  نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

  نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

  ایجاد شهرکی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

   مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

   نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

   مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

   ایجاد شهرکی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

   صدور تائیدیه تحصیلی و دانشنامه در دانشگاه مراغه

   سومین همایش دختران آفتاب ، تجلیل از پوشش برتر در دانشگاه مراغه برگزار شد

    کنفرانس ها و رویداد های علمی

    چهارمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی
    اولین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC