شاید این جمعه بیاید شاید...
. پنجشنبه سی ام مرداد 1393
شهادت جانسوز رئيس مذهب شيعه امام جعفر صادق عليه السلام بر عموم دانشگاهیان تسليت باد.
. پنجشنبه سی ام مرداد 1393
کارگاه هندسه و توپولوژي
فراخوان شرکت در دومين کارگاه هندسه و توپولوژي در دانشگاه مراغه چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393
صحبت های دکتر صالح شهابی وند در راستای استیضاح وزیر علوم
دکتر صالح شهابی وند سرپرست دانشگاه در راستای استیضاح وزیر علوم گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیداراخیربا اساتید... دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393
آزمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته و کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
. شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
آرشیو