کارگاه هندسه و توپولوژي
فراخوان شرکت در دومين کارگاه هندسه و توپولوژي در دانشگاه مراغه چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393
سخنراني علمي
سخنراني علمي دکتر بابايف در دانشکده علوم پايه برگزار خواهد شد سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
صحبت های دکتر صالح شهابی وند در راستای استیضاح وزیر علوم
دکتر صالح شهابی وند سرپرست دانشگاه در راستای استیضاح وزیر علوم گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیداراخیربا اساتید... دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393
آزمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته و کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
. شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
مسابقه طراحی سر در اصلی ورودی دانشگاه مراغه
. شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
آرشیو