نشست خبري
نشست خبري سرپرست و معاونين دانشگاه مراغه برگزار گرديد. شنبه یکم شهريور 1393
شهادت جانسوز رئيس مذهب شيعه امام جعفر صادق عليه السلام بر عموم دانشگاهیان تسليت باد.
. پنجشنبه سی ام مرداد 1393
کارگاه هندسه و توپولوژي
فراخوان شرکت در دومين کارگاه هندسه و توپولوژي در دانشگاه مراغه چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393
آزمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته و کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
. شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
مسابقه طراحی سر در اصلی ورودی دانشگاه مراغه
. شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
آرشیو